Usluge stručnog nadzora GP Gradina

Za Republicku direkciju za imovinu Idest sprovodi uslugu stručnog nadzora na rekonstrukciji Graničnog prelaza Gradina, koji obuhvata oblast arhitekture, građevine, mašinskih, elektro instalacija, saobraćajnice i zaštitu na radu.