PM Radionica

Idest je organizovao jednodnevnu radionicu za zaposlene u cilju određivanja polaznih podataka za izradu PM softwera. Radionicu su vodili Petar i Miloš iz kompanije Vihor doo iz Niša. Ovo je početni korak ka dizajniranju multifunkcionalnog programa koji će pospešiti efikasnost rada u smislu koordinacije, pregleda ali i lakšeg rada spoljnih saradnika. Lokacija: vila Etna, Ugrinovci.