Rekonstrukcija sistema grejanja MUP

Izrada projektno tehnicke dokumentacije za rekonstrukciju sistema grejanja objekta MUP-a u Sarajevskoj 34a Beograd