Obdaniste Magyar SZO Novi Sad

Izrada projektno tehnicke dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju poslovnog prostora sa prenamenom u obdaniste u Novom Sadu