Multifunkcionalni EXPO centar Niš

Cilj izgradnje Multifunkcionalnog kongresnog – sajamskog objekta EXPO centar je da obezbedi da Niš bude domaćin širokog spektra događaja, kao što su sajmovi, kongresi, sastanci, emisije i sportski događaji. Zbog toga se Grad Niš opredelio da otpočne realizaciju projekta izgradnje EXPO centra u Nišu, koji će se sastojati od dve potpuno odgovarajuće oblasti: Kongresnog dela i centralnog sajamskog/multifunkcionalog prostora. Ideja je da Kongresni deo objekta obezbedi održavanje banketa/prijema, sastanaka/seminara i događaja i pruži mogućnost privlačenja konvencija/konferencija, trgovačkih/potrošačkih događaja/proslava uz prateće sadržaje kao što su hoteli, restorani i maloprodajni objekti u blizini.