Hotel za stara lica u Bečeju

Idest d.o.o. Kragujevac je angažovan na kompleksnom projektu rekonstrukcije i dogradnje nekadašnjeg hotela u cilju početka rada hotela za stara lica.