EXPO Centar Niš

Idest d.o.o. Kragujevac je potpisao ugovor o izradi kompletne projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju multifunkcionalnog konferencijskog  centra (Faza 1A) u okviru novog EXPO Centra u Nišu.

Predviđeni objekat ima karakteristike „pametne zgrade“ čiji su unutrašnji procesi automatizovani u cilju efikasnosti.

Investitor je Grad Niš, uz podršku EU.