Upravljanje projektima

Ova usluga uključuje:

- Obezbeđenje geo-tehničkog ispitivanja terena/parcele;

- Izradu geo-mehaničkog elaborata o zemljištu za gradnju;

- Izradu tenderske dokumentacije (po FIDIC standardu);

- Verifikaciju tehničkih ponuda;

- Konsalting i upravljanje procesom dobijanja odgovarajućih zvaničnih informacija od nadležnih institucija;

- Upravljanje procesom pribavljanja svih neophodnih dozvola i dr.