Usluge projektovanja

Standardne usluge projektovanja u skladu sa Zakonom:

- Izrada Idejnog rešenja (IDR);

- Izrada Idejnih projekata (IDP);

- Izrada Projekta za dobijanje građevinske dozvole (PGD):

- projekat arhitekture
- projekat građevine (konstrukcije)
- projekat mašinskih instalacija
- projekat hidrantske (spoljašnje i unutrašnje) instalacije
- projekat vodovoda i kanalizacije
- projekat elektro-instalacija
- projekat signalizacije
- projekat gromobranske instalacije
- projekat tehnologije
- projekti energetske efikasnosti

- Izrada Projekta za izvođenje (PZI) sa dodatim proračunima, radioničkim crtežima, uputstvima za izvođače i drugom dokumentacijom u skladu sa Zakonom.

- Izrada Projekta izvedenog objekta (PIO).

Izrada specifičnih projekata:

Idest nudi i izradu specifičnih projekata kao što su projekti dizajna enterijera (3D modeli, rendering, animation…), Projekat pejzažnog uređenja, Projekat lifta i sl.

NAPOMENA: U slučaju međunarodnog angažovanja, Idest poštuje sve lokalne i primenljive međunarodne propise.

 

Oblast projektovanja:

- Industrijsko projektovanje (auto-moto, proizvodnja, skladištenje)
- Administrativno – poslovni prostori i javne institucije
- Energetska postrojenja
- Stambeni objekti
- Sportsko – rekreativni objekti