Konsalting

Procena investicije

Preliminarna procena investicije (greenfield and brownfiled) objekata sa neophodnim informacijama o vlasništvu, tipu zemljišta, kategorizaciji objekta, neophodnim procedurama i preliminarnim predmerom i predračunom radova, poštujući osnovne zahteve Tehnologije.

Ova usluga obuhvata do dve terenske posete lokaciji (na teritoriji Republike Srbije) i izradu odgovarajućeg internog izveštaja za Investitora.

Iskustvo u brownfiled planiranju je od presudne važnosti za efikasno korišćenje sredstava, usled specifičnih tehničkih zahteva i trenutnog stanja postojećih objekata.

Idest doo ima značajno iskustvo na polju planskih ušteda u proizvodnim procesima. Ugradnjom merača protoka/utroška energenata na ključnim tačkama i upotrebom odgovarajućeg softwera moguće je regulacijom utroška energenata ostvariti značajne uštede.

Ova aktivnost, uz preporučene mere energetske efikasnosti objekta (od izolacije do upotrebe alternativnih izvora energije – toplotne pumpe, panela...) garantuje dugoročne uštede i bolje poslovanje.

Idest doo poseduje licencu za izdavanje energetskih pasoša objekata.

Harmonizacija standarda

U slučaju međunarodnih investicija jedan od značajnih problema predstavlja upotreba različitih standarda u gradnji (npr. oprema se gradi pa i ugrađuje po standardima iz zemlje porekla). Idest doo je iskusan u procesu harmonizacije koja povremeno uključuje resertifikaciju i reatestiranje dokumentacije kod nadležnih institucija.

Angažovanjem u ranoj fazi izbegavaju se eventualni dodatni radovi koji bi nastali u cilju usaglašavanja sa domaćim propisima. Ovo je izraženo kod projekata tehnologije, uključujući distribucije i skladištenja gasova i tečnosti gde dodatni radovi predstavljaju značajan trošak.