24.07.2014

Unutrašnje saobraćajnice u krugu fabrike FCA

Kratak opis: Izrada projekta rekonstrukcije i izgradnje internih saobraćajnica u okviru kruga farbike.

Površina: (dužina) 770 m

Investitor: FCA Srbija

Lokacija: Kosovska 4, Kragujevac

Godina: 2014-15

Faze: idejno rešenje/idejni projekat; stručni nadzor; bzr