02.03.2020

Skladište zapaljivih tečnosti, FCA

Kratak opis: Rekonstrukcija trafo stanice sa prenamenom u skladište zapaljivih tečnosti

Površina: 242,20 m²
Investitor: FCA Srbija
Lokacija: Kosovska 4, Kragujevac
Godina: 2013
Faze: Idejno rešenje/Idejni projekat; Glavni projekat; Stručni nadzor