09.05.2017

Signalizacija i označavanje fabrike, FCA

Kratak opis: Izrada i postavljanje znakova, putokaza i totema.

Površina:/

Investitor: FCA Srbija

Lokacija: Više lokacija u okviru FCA Srbija

Godina: 2017

Faze: Idejno rešenje , Tenderska dokumentacija , Nadzor