24.12.2015

Sanacija posledica poplava

Kratak opis: Nadzor ispred investitora. Stručne konsultacije i praćenje radova na sanaciji posledica poplava iz 2014 i utvrđivanja obaloutvrda rečnih tokova na kritičnim pozicijama.

Površina: dužina tokova 11,2 km.

Investitor: Ambasada Italije

Lokacija: Opštine Krupanj, Osečina, Loznica i Kladovo

Godina: 2015-16

Faze: Stručni nadzor ispred investitora