04.02.2014

Rashladna mašina u Lakirnici u FCA

Kratak opis: Rashladna mašina u Lakirnici u FCA

Investitor: FCA Srbija

Godina: 2014.

Lokacija: Kragujevac, Srbija

Faze: Projekat za izvođenje