30.06.2018

Proizvodne hale 1, 2, 3, 4 i 5, FCA

Kratak opis: Projekti za izvođenje (PZI) proizvodnih hala u cilju dobijanja saglasnosti MUP-a na dokumentaciju

Hala 1 - Proizvodnja elemenata podkomponenti

Hala 2 - Preseraj

Hala 3 - Karoserija

Hala 4 - Lakirnica

Hala 5 - Montaža

Površina: 130.334,24 m²

Investitor: FCA Srbija

Lokacija: Kosovska 4, Kragujevac

Godina: 2015-16-17-18

Faze: PZI - Projekat za izvođenje