31.01.2017

Porodični stambeni objekat u Kragujevcu

Kratak opis: Porodični stambeni objekat spratnosti P+1 projektovan po zahtevu investitora, inspirisan objektima tradicionalnije arhitekture sa krovom na 4 vode.

Površina: cca 386 m²

Investitor: Privatno lice

Lokacija: Kragujevac, Srbija

Godina: 2017.

Faze: Idejno rešenje, Projekat za gradjevinsku dozvolu