03.02.2015

Platforma za nošenje transportera u Volvo fabrici

Kratak opis:  Platforma za nošenje transportera u Volvo fabrici

Investitor: Volvo

Lokacija: Gothenburg, Švedska

Godina: 2015.

Faze: Projekat za izvođenje