20.03.2018

Nadstrešnica vagon pretakališta, NIS

Kratak opis: Čelična platforma na vagon pretakalištu sa nadstrešnicom

Površina: 1750 m²

Investitor: NIS a.d. Novi Sad

Lokacija: Niš, Srbija

Godina: 2018

Faze: Idejno rešenje (IDR), Projekat za gradjevinsku dozvolu (PGD), Projekat za izvodnjenje (PZI)