24.12.2015

Nadstrešnica PMC-a

Kratak opis: Izrada projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju nadstrešnice PMC-a

Površina: cca 670m² 

Investitor: FCA Srbija

Lokacija: Kragujevac, Srbija

Godina: 2015.

Faze: Projekat za građevinsku dozvolu