04.05.2014

 

 

 

 

 

Knežev arsenal, Kragujevac

Lokacija: Kragujevac, Srbija

Godina: 2012

Faze: Konceptualna analiza