01.01.2014

Izgradnja logističke nadstrešnice za utovar-istovar objekta 7 u FCA

Kratak opis: Izrada projekta za izvođenje nadstrešnice za utovar-istovar objekta 7 u krugu fabrike FCA.

Površina: 1716 m²

Investitor: FCA Srbija

Lokacija: Kragujevac, Srbija

Godina: 2014-15

Faze: Projekat za izvodjenje; Projekat izvedenog Objekta