02.01.2012

Gasna kotlarnica

Kratak opis: Idejno rešenje za gasnu kotlarnicu u sklopu matične lokacije fabrike “Zastava oružje” u ulici Kosovskoj br. 4 u Kragujevcu

Površina: cca 513m²

Investitor: Zastava oružje

Lokacija: Kragujevac, Srbija

Godina: 2019.

Faze: Idejno rešenje