03.02.2020

Kratak opis: Energetski pasoš za rashladno skladište

Površina: 43,89 m²

Investitor: privatno lice

Lokacija: Topola

Godina: 2017

Faze: Energetski pasoš