01.06.2015

Kratak opis: Energetski pasoš višeporodičnog stambenog objekta Su+P+4

Površina: 1.499,65

Investitor: Gradicol doo

Lokacija: Jagodina

Godina: 2015

Faze: Energetski pasoš