10.10.2017

Kratak opis: Energetski pasoš stambeno porodične kuće

Površina: 232,71 m²

Investitor: privatno lice

Lokacija: Kragujevac

Godina: 2017

Faze: Energetski pasoš