30.11.2014

Kratak opis: Energetski pasoš višeporodičnog stambenog objekta P+4

Površina: 411,29m²

Investitor: privatno lice

Lokacija: Kragujevac

Godina: 2015

Faze: Energetski pasoš