12.10.2016

Kratak opis: Energetski pasoš stambeno porodične kuće

Površina: 166,80 m²

Investitor: privatno lice

Lokacija: Kragujevac

Godina: 2016

Faze: Energetski pasoš