15.06.2016

Kratak opis: Energetski pasoš Osnovne škole

Površina: 541,93

Investitor: Osnovna škola

Lokacija: Kragujevac

Godina: 2016

Faze: Energetski pasoš