29.12.2016

Energetska sanacija fasade Gerontološkog centra u Kragujevcu

Kratak opis: Izrada projektne dokumentacije za sanaciju fasada u okviru programa energetske efikasnosti javnih objekata.

Površina: 520 m²

Investitor: Gerontološki centar Kragujevac

Lokacija: Kralja Milana IV br. 90, Kragujevac

Godina: 2016-17

Faze: Idejno rešenje/Idejni projekat; Projekat za izvođenje (PZI); Elaborat energetske efikasnosti;