10.06.2015

 

 

 

 

Administrativni objekat

Kratak opis: Razrada projekta administrativne zgrade na osnovu dobijenog idejnog rešenja

Investitor: Fassa Bartolo

Lokacija: Brazil

Godina: 2015.

Faze: Projekat za izvođenje