16.05.2018

Balirnica - Postrojenje za sabijanje otpadnog lima u FCA

Kratak opis: Projekat za izvođenje za objekat Balirnice izrađuje se sa ciljem dobijanja saglasnosti MUP-a

Lokacija: FCA Srbija, Kragujevac

Godina: 2018

Faze: Projekat za izvođenje (PZI)