30.01.2016

Šator PMC-a

Kratak opis: Izrada projekta za građevinsku dozvolu za izgradnju šatora PMC-a

Površina: cca 270m²

Investitor: PMC

Lokacija: Kragujevac, Srbija

Godina: 2016.

Faze: Projekat za građevinsku dozvolu