20.03.2018

Nadstrešnica vagon pretakališta, NIS

Kratak opis: Čelična platforma na vagon pretakalištu sa nadstrešnicom
Površina: 
1750 m²
Investitor: 
NIS a.d. Novi Sad

Lokacija: Niš, Srbija
Godina: 
2018
Faze: 
Idejno rešenje (IDR), Projekat za gradjevinsku dozvolu (PGD), Projekat za izvodnjenje (PZI)