20.11.2018

Kratak opis: Energetski pasoš bravarske radionice

Površina: 120,95

Investitor: privatno lice

Lokacija: Kragujevac

Godina: 2018

Faze: Energetski pasoš