Naš tim

Mihajlo Jakovljević

Direktor

Mihajlo Jakovljević

Direktor

Jovana Šević

Arhitekta

Jovana Šević

Arhitekta

Jelena Arsenijević

Arhitekta

Jelena Arsenijević

Arhitekta

Miša Milanov

Građevinski Inženjer

Miša Milanov

Građevinski Inženjer

Ivan Savic

Tehničar na gradilištu

Ivan Savić

Tehničar

Mašinski Inženjer

Mašinski Inženjer

Marko Janković

Mašinski Inženjer

Arhitekta

Arhitekta

Sonja Kesić

Arhitekta (Arhitektonski studio THE BAG)