Idest u korak sa zahtevima tržišta Virtuelna stvarnost - primena savremenih tehnologija

Korišćenjem savremenih hardverskih i softverskih rešenja, kroz program Virtuelne stvarnosti, Idest je omogućio Investitoru lak i pregledan pristup predmetu projektovanja.

I pre samih radova objekat je moguće predstaviti u 3D opciji u realnom prostoru i vremenu. Posebno ističemo mogućnost pojedinih izmena na strukturi i infrastrukturi „na licu mesta“.

Uvod u VR

a three-dimensional, computer generated environment which can be explored and interacted with by a person.

Karakteristike

  • Geometry from BIM models
  • Interaction
  • Animation
  • Sound effects

VR Services

  • Exploration 360°
  • Customization
  • Interaction with the objects

Kontaktirajte nas za više informacija.