Otpočeli radovi na izgradnji sistema za skladištenje i distribuciju AD BLUE fluida

Otpočeli su radovi na izgradnji sistema za skladištenje i distribuciju AD BLUE fluida (utakačko mesto, rezervoar, cevovodi i istakačka mesta sa pratećom opremom).